Menu

Summary

The Broker organiseert een online debat over de vraag: wat is de positie van Nederland in een snel veranderende wereld, en wat moet dat betekenen voor het brede Nederlandse buitenlandbeleid en de visie ten aanzien van globalisering en ontwikkeling?