Menu
Naar een nieuw kennisbeleid

Dossier:
Naar een nieuw kennisbeleid

In de eerste helft van 2012 is hier volop gedebatteerd over het nieuwe kennisbeleid van Buitenlan...   ▶

Staatssecretaris Knapen stuurde op 14 november ‘de Kennisbrief’ aan de Tweede Kamer. In deze brief beschrijft hij zijn voornemens voor de hervorming van het kennisbeleid van Buitenlandse Zaken.

Op deze pagina entameert The Broker in oktober en november een debat over dit nieuwe kennisbeleid. Wat zijn volgens u de cruciale veranderingen die nodig zijn om te komen tot een betere interactie tussen onderzoek, beleid en praktijk?

Wij hebben een open debat voor ogen over de rol van kennis en onderzoek bij het aanpakken van mondiale vraagstukken. En we nodigen u – onderzoekers, kennismanagers, onderzoeksdirecteuren, beleidsmakers en adviseurs, en professionals in het veld – uit om hierover uw mening te geven en met elkaar in discussie te gaan.

Hier leest u meer achtergrond en de leidende vragen van het debat.

De exacte inhoud van de Kennisbrief is nog niet bekend. Zodra deze naar de Kamer gaat, zullen we deze ook hier publiceren. Wel is al duidelijk dat het nieuwe beleid zich zal concentreren op vier kennisplatforms. Deze hebben elk één van de vier prioritaire thema´s van staatssecretaris Knapen als onderwerp: veiligheid en de rechtsstaat, water, voedselzekerheid, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Misschien wordt hieraan nog een vijfde platform, met een overkoepelende thematiek, toegevoegd.

We hopen op een levendige discussie in de komende weken, die we zullen samenvatten voordat de Kennisbrief, waarschijnlijk eind november, in de Kamer behandeld zal worden. Een uitgebreider overzicht van de debatbijdragen zullen worden vervat in een Special Report dat medio december door The Broker wordt gepubliceerd.

Uw bijdrage - die bij wijze van uitzondering ook in het Nederlands geschreven mag - kunt u sturen aan: editor@thebrokeronline.eu. U kunt ook online reageren op de bijdragen van anderen (d.m.v. de comment functie). Als u zich wilt abonneren op dit debat, kunt u dit doen door op het rood-oranje sterretje te klikken.