Menu

Jan E. van Dam

van Dam Jan E.

Jan E. van Dam is lange tijd, na zijn promotie in de natuurkunde, werkzaam geweest bij het ministerie van OCW op het terrein van het wetenschapsbeleid (tot 2007). Heeft zich daar onder meer bezig gehouden met ontwikkelingssamenwerking.