News

Vacancy: Chair person and board members for The Broker (in Dutch)

News07 Sep 2016

The Broker (Stichting International Development Publications) zoekt een nieuwe voorzitter van haar bestuur. Tevens wil de organisatie het bestuur graag uitbreiden met twee nieuwe algemene bestuursleden. Na vier jaar voorzitterschap is Monika Sie Dhian Ho teruggetreden, maar blijft lid van het bestuur.

The Broker is de afgelopen jaren geëvolueerd van een tijdschrift tot een dynamisch online Thinknet. Als organisatie hebben we ons succesvol weten te positioneren in het landschap van schuivende mondiale verhoudingen, onzekere tijden in het Nederlandse buitenlandbeleid, en een beleidscontext die dwingt tot het zoeken van nieuwe vormen van financiering.

Om ook toekomstige uitdagingen het hoofd te blijven bieden zijn we op zoek naar vernieuwing van ons bestuur. Dat bestuur begeleidt op afstand de inspanningen van de directeur en de staf van The Broker. Wij zoeken mensen die voeling hebben met de missie van The Broker en het veld – of een van de velden – waarin The Broker actief is. Enthousiasme, gelegenheid en enige ervaring met het besturen van een kleine maatschappelijke organisatie zijn voor ons belangrijke toetsstenen.

Voor nadere vragen of een vrijblijvend gesprek, bel (06-24 672 672) of mail met Frans Bieckmann: frans@thebrokeronline.eu.