The Broker Online

Author

Ellen Lammers

Ellen Lammers

Ellen Lammers is an independent Researcher and Writer, located in Amsterdam. She received her doctorate in anthropology from the University of Amsterdam. Her PhD thesis (cum laude) is based on several years of field research in Uganda and deals with young men’s experiences of war and displacement. Ellen is a former graduate (medical anthropology, distinction) of the School of Oriental and African Studies in London. Ellen has published on forced migration and war, the ethics and politics of research, and a wide range of development and environmental issues. She previously worked for the Broker as Research editor for The Broker Core Team. In addition to her work for The Broker, she was partner of the research bureau WiW - Global Research Reporting.

The road not taken – INGOs at a crossroads

INGOs are at a crossroads. Caught up in a tide of technocracy, they have become increasingly managerialist – ‘outsider’ experts disconnected from the real struggle. But which road should they take? Can they transform societies, or should they opt for a more modest role, as catalysts for change?

Voorbij Zuid-Noord – Capaciteit voor kennis

De Kennisbrief brengt het bouwen aan kenniscapaciteit in ontwikkelingslanden weer terug op het doelenlijstje van de Nederlandse OS. Maar is het niet tijd om voorbij Zuid-Noord te denken en in te zetten op internationale kennisnetwerken voor mondiale problemen?

Een superplatform – Vier themaplatforms behoeven overkoepelende visie

De staatssecretaris wil vijf kennisplatforms oprichten. Wie moeten daar in zitten? Hoe worden de onderzoeksvragen bepaald? Zullen zuidelijke deelnemers sterk genoeg zijn tegenover Nederlandse institutionele of economische belangen? Het antwoord op deze vragen hangt sterk samen met een overkoepelende kwestie: gaan de platforms over korte termijn politieke prioriteiten, of moeten zij meer op lange termijn kijken naar mondiale vraagstukken?

Een wijde blik – Nieuwe wereld vraagt visionair kennisbeleid

Voor een succesvol kennisbeleid geldt dat de kennisinfrastructuur voor ontwikkeling aansluit bij de grote mondiale uitdagingen. Veel van de deelnemers aan het kennisdebat zien dat voornemen onvoldoende terug in de Kennisbrief.

Want to know more?
Get in touch with us
Contact