The Broker Online

Naar een nieuw kennisbeleid

Archive page This dossier and the debate (In Dutch) closed in 2012 – The Broker welcomes expert opinions on the topic, but is no longer…

Archive page

This dossier and the debate (In Dutch) closed in 2012 – The Broker welcomes expert opinions on the topic, but is no longer actively following the process.

Staatssecretaris Knapen stuurde op 14 november ‘de Kennisbrief’ aan de Tweede Kamer. In deze brief beschrijft hij zijn voornemens voor de hervorming van het kennisbeleid van Buitenlandse Zaken.
Op deze pagina entameert The Broker in oktober en november een debat over dit nieuwe kennisbeleid. Wat zijn volgens u de cruciale veranderingen die nodig zijn om te komen tot een betere interactie tussen onderzoek, beleid en praktijk?
Wij hebben een open debat voor ogen over de rol van kennis en onderzoek bij het aanpakken van mondiale vraagstukken. En we nodigen u – onderzoekers, kennismanagers, onderzoeksdirecteuren, beleidsmakers en adviseurs, en professionals in het veld – uit om hierover uw mening te geven en met elkaar in discussie te gaan.

Achtergrond:

De exacte inhoud van de Kennisbrief is nog niet bekend. Zodra deze naar de Kamer gaat, zullen we deze ook hier publiceren. Wel is al duidelijk dat het nieuwe beleid zich zal concentreren op vier kennisplatforms. Deze hebben elk één van de vier prioritaire thema´s van staatssecretaris Knapen als onderwerp: veiligheid en de rechtsstaat, water, voedselzekerheid, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Misschien wordt hieraan nog een vijfde platform, met een overkoepelende thematiek, toegevoegd.
De discussie zal worden samengevat voordat de Kennisbrief, waarschijnlijk eind november, in de Kamer behandeld zal worden. Een uitgebreider overzicht van de debatbijdragen zullen worden vervat in een Special Report dat medio december door The Broker wordt gepubliceerd.

Featured articles

Want to know more?
Get in touch with us
Contact