News

Persbericht Brokerdag 14 april met vicepremier Asscher over volledige werkgelegenheid

News15 Apr 2014Evert-jan Quak

In zijn speech benadrukt minister Lodewijk Asscher het belang van een lange termijn visie om ten eerste meer en betere banen te scheppen, maar ook om antwoord te geven op de trend van toenemende inkomensongelijkheid. Naast investeren in beter onderwijs wil de minister de strijd aangaan tegen ‘malafide uitzendbureaus die bijdragen aan illegale arbeid en werkgevers die gebruik maken van schijnconstructies’, en ook tegen de ‘private equity onderneming die als hoofddoel heeft een bedrijf na een jaar of drie met winst te verkopen zal weinig oog hebben voor het investeren in de scholing en duurzame inzetbaarheid van het personeel’. Het midden en kleinbedrijf moet eenvoudiger aan kapitaal komen via banken die hierdoor meer investeren in productieve arbeid.

Volgens Asscher betalen internationale ondernemingen te weinig vennootschapsbelasting. ‘Dit ondermijnt het draagvlak voor sociale voorzieningen, gaat ten koste van de ruimte voor investeringen in menselijk kapitaal en zorgt er voor dat de productiefactor arbeid zwaarder belast wordt.’ In gezamenlijkheid met andere landen in de Europese Unie moet een evenwichtigere belasting van arbeid en kapitaal tot stand komen waarbij belastingontwijking en ontduiking harder moet worden aangepakt.

De jaarlijkse debatbijeenkomst van denktank The Broker staat dit jaar in het teken van werkgelegenheidscreatie in een tijd van globalisering. Voorzitter van The Broker Monika Sie Dhian Ho ziet door de bankencrisis van 2008 en de economische crisis die volgde een ‘nieuw momentum voor verandering’ ontstaan. Dit wordt aangewakkerd door toenemende inkomensongelijkheid binnen landen evenals oplopende werkloosheid en baanonzekerheid. Oplossingen moeten voorbij ‘compenserende herverdeling’ van maximale economische groei worden gezocht. ‘We moeten concluderen dat de huidige koers van globalisering en economische groei, die de resultante is van de regimes die we de laatste dertig jaar hebben ingevoerd (voor de financiele sector, voor de arbeidsmarkt, voor de corporate governance) inefficient is, crisisgevoelig, vooral de top tien procent van de inkomensverdeling bevoordeelt, en milieubeperkingen negeert,’ aldus Sie Dhian Ho.

Directeur van The Broker, Frans Bieckmann, zegt hierover: ‘Door de globalisering, en vooral de globalisering van het financiele systeem, worden winsten en grote vermogens van aandeelhouders allang niet meer in eigen land geinvesteerd. Maar belangrijker misschien nog, ze worden ook steeds minder in productieve investeringen gestopt, in de reele economie… Dat geld zou geinvesteerd moeten worden in economische activiteiten die werk opleveren!’

Gastspreker Danielle Hirsch, directeur van NGO Both Ends, benadrukt bovendien dat Nederland als een grote economie ook een rol internationaal heeft te spelen. Het Nederlandse bedrijfsleven kan als buitenlandse investeerder iets doen via bilaterale investeringsverdragen. ‘Ze stellen investeerders in staat om hun winstdoelstelling te laten prevaleren boven het vergroten van welzijn, werkgelegenheid of behoud van natuur en milieu in die landen [waarin ze investeren],’ zegt Hirsch. Ook zou Nederland als spil in vele internationale voedselketens meer oog moeten hebben voor ‘de mogelijkheden van kleinschaliger, diverse productiesystemen die in balans zijn met hun natuurlijk omgeving.’

The Broker is een onafhankelijke denktank voor geintegreerde perspectieven op globalisering en ontwikkeling. Lees meer op onze website www.thebrokeronline.eu. Het dossier over werkgelegenheid is te vinden op www.thebrokeronline.eu/Dossiers/Employment. Lees meer over The Brokerdag op Twitter #TBday2014.

Contacteer The Broker